Gunilla Anderson Psykoterpi uppsala handledning FFT

 KONTAKTUPPGIFTER

Telefon
Besöksadress

Trädgårdsgatan 3
753 09 Uppsala

0703-55 58 31

Email
Organisationsnummer

55 69 52 - 0413

UTBILDNING & 

implementering

Gunilla Anderson Consulting AB erbjuder bas– och vidareutbildningar samt workshops för personal inom barn-, ungdoms- och familjeverksamheter. Utbildningarna, med fokus på relationsförsvårande beteenden, vilar på evidensbaserad praktik. Upplägget anpassas efter uppdragsgivarens behov.

 

Företaget erbjuder implementeringsstöd.

Implementering är ett tillvägagångssätt som används för att effektivt och på ett tillförlitligt sätt införa nya arbetsmetoder i er verksamhet. Metoden innefattar en systematisk uppföljning där arbetet med medarbetarna dokumenteras

för att slutligen kunna utveckla organisationen i sin helhet.

Gunilla Anderson Consulting AB har tillgång till ett brett nätverk av föreläsare, forskare och kliniker som företaget anlitar beroende av uppdragsgivarens önskemål och uppdragets karaktär.  

 

Gunilla Anderson är utbildnings- och implementeringsansvarig för Stiftelsen Funktionell Familjeterapi, FFT i Sverige. Se vidare www.stiftelsenfftsverige.se

Med gedigen erfarenhet från socialtjänsten, familjehemsvård och barn- och ungdomspsykiatrin har jag möjligheter att vara behjälplig med de problem som kan uppstå i rollen som medarbetare och som chef.

Handledning
 

Jag erbjuder handledning både individuellt och i grupp. Handledningen syftar till att ge stöd och skapa förutsättning till bättre yrkesutövning. Genom att vi tillsammans analyserar och reflekterar lär vi oss att se olika möjligheter och att undvika fallgropar för att öka professionaliteten i yrkesutövningen.

Handledningen riktar sig både till medarbetare och chefer i er organisation.

Gunilla Anderson Consulting AB har handledningsuppdrag i ett flertal kommuner i Sverige.

Innehar F-skattsedel

Gunilla Anderson Consulting AB

Gunilla Anderson Consulting AB erbjuder handledning och konsultation till offentliga och privata aktörer. Bland annat socialtjänst, barn och ungdomspsykiatri, skola, hem för vård för boende och privata mottagningar.

 
LEG.
Psykoterapeut
Handledare och lärare i psykoterapi
Socionom
 
 
Handledning KBT Gunilla anderson familjeterapi

Under mina dryga 30 år som socionom och senare psykoterapeut har mitt intresse- och arbetsområde varit psykosocialt behandlingsarbete och psykoterapi med barn, ungdomar och familjer. Min teoretiska grund vilar på systemteori, anknytningsteori och social inlärningsteori. Jag har ett relationellt och salutogent förhållningssätt som vilar på evidensbaserad grund.

Som lärare i psykoterapi håller jag utbildningar på universitet/högskolor, kommuner, landsting, psykoterapiutbildningar, samt för privata aktörer.

I mitt möte med individer och familjer arbetar jag för att hitta lösningar som ger hopp, mening och möjligheter att ta sig vidare ur svåra och sårbara situationer och relationer.

PsykoTerapi

 

Om MIg

Jag är utbildad socionom, leg. psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi (UHÄ).

 

I mitt arbete vägleder och behandlar jag människor genom kriser, relationssvårigheter, psykisk ohälsa, motgångar och bekymmer av olika slag. Mitt arbetssätt präglas av att stärka individens tilltro till sin egen förmåga. Terapin utgår från systemteori, anknytningsteori och kognitiv beteendeterapi.

 

Jag kan erbjuda individuell terapi, parterapi och familjeterapi inom följande områden:

 • Livskriser, förluster och trauman
   

 • Relationsförsvårande beteenden hos barn och ungdom, familj
   

 • Utmattningssyndrom
   

 • Depression, ångest och psykiska funktionsnedsättningar
   

 • Utbildningsterapi under pågående psykoterapeututbildning